TLBB Cẩm Nang Tạp Lục

  • Đây là dự án mà HTL muốn nhấn mạnh lại, một sự tái đầu tư, hệ thống hóa (rewrite, review) các nội dung vốn là nguồn thông tin tham khảo cho các quý bằng hữu đã được đăng tải từ lâu trên trang TLBB Cẩm Nang Tạp Lục - hothienly.com.

  • HTL hy vọng với lần tái biên này:

    • Ghi chép đầy đủ các khía cạnh sâu sắc và lâu đời: kỹ năng sống, danh hiệu, cũng như kinh nghiệm về các vật phẩm thứ 13, 14, 15, 16 của trò chơi đi kèm đó là chuỗi hình ảnh trực quan mà mình đã bỏ công sức đứng thành và chụp lại.

    • Ngoài ra đây cũng là nơi ghi chép các mốc thay đổi của trò chơi (sự xuất hiện của tính năng, phiên bản, vật phẩm) nhằm mục đích lưu trữ, tra cứu và thậm chí là nghiên cứu!

Trân trọng, HTL tái bút ngày 25/05/2024 nhân một ngày kỷ niệm đẹp!

Nội dung chính:

Liên Kết Khác